Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.
Reha Personlig Assistans AB

Nyheter

Årets Nyföretagare 2012 i Botkyrka/Huddinge Klicka här

Vårt företag har blivit godkänd som leverantör för avlösarservice samt ledsagarservice i Stockholms stad. På Stockholm stads hemsida: www.stockholm.se/jämför
finns information om oss och den service vi tillhandahåller.
För mer info Klicka här

Registerkontroll
Från och med 1 januari 2011 gäller en ny lag om registerkontroll av personal som ska arbeta med barn. Detta innebär att vi gör en kontroll mot polisregistret innan vi anställer någon som ska arbeta med barn. Föräldrar är undantagna från kravet men även nära anhöriga måste visa upp ett registerutdrag. Klicka här

Reha är ett företag som arbetar med människor som har funktionsnedsättningar. Vi sätter alltid kunden i centrum och anställer personliga assistenter efter kundens behov och önskemål. För oss är det betydelsefullt att du som kund ska känna dig trygg och ska få leva det liv du önskar trots ditt funktionshinder. Därför är det viktigt att du ges valfrihet, känner förtroende och har kontroll över den hjälp du får. Reha har hög kompetens och lång erfarenhet, kunnig personal som har ett respektfullt bemötande.

Dessutom har vi möjlighet att ge stöd och rådgivning på flera språk: svenska, tyska, ryska, engelska, arabiska, kurdiska, keldanska samt turkiska.

Reha har fåt sitt tillstånd att
bedriva personlig assistans

Klicka här