Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.
Avlösarservice
 

Avlösareservice möjliggör för vårdnadshavare att få tillfällig avlastning för att själva få möjlighet till personliga aktiviteter. Avlösaren tar då tillfälligt över ansvaret för vård, tillsyn och aktiviteter som vårdnadshavaren vanligtvis sköter.