Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.

Så här blir du kund:

Kontakta oss på Reha för att boka ett personligt möte. Vi ställer upp när det passar dig – och där det passar dig bäst.
Sedan planerar vi tillsammans för att hitta de bästa lösningarna för just dig.

Ta kontakt med oss – det lönar sig!

 


Skriv ditt meddelande