Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.
Extra tjänster
 

Andra tjänster som vi erbjuder:

Vi erbjuder också tjänster som inte ingår i beslut av biståndsbedömaren, som t.ex. inköp och matlagning eller annan hjälp.
RUT- avdrag tillämpas.