Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.
Ledsagarservice
 

Målet med vår ledsagarservice är att hjälpa dig vara aktiv genom att delta i de aktiviteter som du har behållning av och som berikar ditt liv. Genom Reha får du följeslagare till och från t.ex. vårdinrättningar och dina fritidsaktiviteter.