Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.

Vårt företag arbetar med människor som har olika typer av funktionsnedsättningar. Vi anställer personliga assistenter efter våra kunders behov och önskemål och vi ser gärna att dessa är anhöriga. För oss är det viktigt att kunden ges valfrihet, känner förtroende och har kontroll över den hjälp som ges. Reha har hög kompetens och lång erfarenhet och kan dessutom ge stöd och rådgivning på flera språk. Reha erbjuder sina kunder assistenter som har lång erfarenhet inom personlig assistans och som stämmer överens med kundens önskemål.

Företaget innehar F-skattesedel och har ansvarsförsäkring

Målgrupp

Reha välkomnar varmt alla som tillhör till de så kallade tre- personkretsarna (se punkterna nedan). Rehas personal behärskar många språk och är därför särskilt väl lämpade för personer som har svårighet att kommunicera tillräckligt bra på svenska. Att kunna prata med sin personal på sitt eget språk innebär givetvis en extra trygghet. Därför satsar Reha på att utöka språkomfattningen för att också kunna ge stöd i andra situationer där språket annars skulle kunna utgöra ett hinder för kommunikation.
De tre personkretsarna:

1. Personer med utvecklingsstörning som autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de
är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

© REHA.SE All rights reserved