Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.
Reha Personlig Assistans erbjuder dig
 

– Personlig assistans anpassad efter just dina behov.

– Hembesök när det passar dig.

– Flexibilitet för dig som vill vara mer aktiv genom:

1. Att du själv kan planera och påverka assistenternas arbetsscheman.

2. Att du själv kan påverka assistenternas löner samt övriga kostnader och villkor.

 
 
  Personlig assistans
  På Reha Personlig Assistans AB får du rätt personlig service genom assistenterna som ger dig möjlighet att leva det liv du vill ha. Hos oss får du personlig assistans efter dina behov och önskemål. Personlig assistans är en rättighet för dig som utan assistans inte kan leva ett normmalt liv. Eftersom det gäller ditt liv vill vi att du själv ska bestämma när, hur och vem ska bistå dig för att nå ditt mål.
Du är alltid vällkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar.